Provenance

Best of Wines koopt haar wijnen direct bij de domeinen of uit geselecteerde privé verzamelingen. Omdat wij weten waar we kopen en bij aankoop uit privéverzamelingen weten waar we op moeten letten, bewaken wij de zogenaamde “provenance” van wijnen zo goed mogelijk.

Bij het beoordelen van kelders proeven wij steekproefsgewijs enkele flessen uit de kelder. Op basis hiervan kunnen wij bepalen of wijnen goed opgeslagen hebben gelegen.

Provenance

Al onze wijnen liggen geclimatiseerd opgeslagen in onze kelders. Indien wijnen opgehaald worden bij onze winkel in Bussum, zorgen wij ervoor dat de wijnen tijdig uit de kelders naar de winkel worden vervoerd.

Indien wijnen vervoerd moeten worden binnen of buiten Nederland, controleren wij de lokale temperaturen van bij afleveradres. In samenspraak met de ontvanger wordt eventueel afgesproken wijnen op een later tijdstip af te leveren.