A treasure of fine and rare wines

0 items ()

Prijzen

Alle op deze website genoemde prijzen zijn exclusief BTW per fles en waar aangegeven inclusief BTW per fles in Euro's. Alle prijzen zijn vrijblijvend.

Betaling

Bij confirmatie van de bestelling worden afspraken gemaakt over de betaling. Wijnen worden pas verstuurd en/of meegegeven indien de betaling voldaan/ontvangen is. Best Of Wines confirmeert aan de wet kopen op afstand. Kopers kunnen gekochte wijnen zonder opgaaf van reden binnen 7 dagen retourneren, mits onbeschadigd.

Aflevering

Bij confirmatie van de bestelling worden afspraken gemaakt over de aflevering. Wijnen kunnen in Nederland binnen twee werkdagen worden bezorgd. Wijnen kunnen worden afgehaald bij de Bussumsche Wijnkoopery of afgeleverd worden op adressen wereldwijd. Eventuele afleveringskosten zijn voor rekening van koper.

Opslag

Mocht u ervoor kiezen niet gelijk uw bestelling te ontvangen, dan kunt u uw bestelling op een laten moment laten bezorgen. Wij zullen hiervoor de eerste vier maanden geen kosten in rekening brengen. Na deze periode zal er €2,- per fles per maand worden gerekend als opslagkosten.

Overmacht

Indien wij als gevolg van overmacht niet in staat zijn een bestelling te leveren, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien reeds voor de opdracht is betaald, dan worden deze gelden uiteraard terugbetaald aan de koper.

Beschrijving van de goederen

Wij betrachten grote zorg bij het aankopen, opslaan en verzenden, als ook bij het beschrijven van wijnen. Dit gebeurt echter in goed vertrouwen en, mocht een wijn volgens koper niet voldoen aan de door hem te verwachten kwaliteit, dan aanvaarden wij in principe geen verantwoordelijkheid. Dit geldt met name voor oudere wijnen. Elk geval zal op zich worden bekeken of tot vervanging zal worden overgegaan.

Indien het formaat van de fles foutief is ingevoerd (bijvoorbeeld magnum ipv 0,75 liter), dan zal Best Of Wines koper zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Best Of Wines kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Indien de fles met het foutieve formaat besteld en betaald is, dan worden deze gelden uiteraard terugbetaald aan de koper.

De koper moet de goederen bij aankomst controleren en ons binnen 48 uur berichten van breuk, manco enzovoort. Hierna gaan wij ervan uit dat de schade later is opgetreden en niet meer onder onze verantwoordelijkheid valt.

x